مدیر
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینامیرحسین 17-7-1398، 03:24 عصر
آفلاینمجیدآقاکوچک 30-5-1395، 12:52 عصر
آفلاینپلیس سایت (پنهان)

مدیر کل
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینadmin (پنهان)

مدیران
نام کاربری انجمن آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینpolestar میکروکنترلرها و پروسسور ها
12-11-1395، 08:55 عصر
آفلاینامیرحسین روباتیک
الکترونیک
17-7-1398، 03:24 عصر
آفلاینامین مرکبی ثابت AVR
نرم افزار های تخصصی برق و الکترونیک و رباتیک
9-9-1396، 10:57 صبح
آفلاینمهرداد نرم افزار های تخصصی برق و الکترونیک و رباتیک
2-11-1394، 01:34 عصر

مدیر زیر گروه
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینakbar8 28-8-1394، 12:09 عصر
آفلاینd2006h 23-2-1393، 04:12 عصر
آفلاینSAJAD-G 2-9-1394، 10:30 عصر