مدیر
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینامیرحسین 1-12-1396، 12:35 عصر
آفلاینمجیدآقاکوچک 30-5-1395، 12:52 عصر
آفلاینپلیس سایت (پنهان)

مدیر کل
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینadmin (پنهان)

مدیر‌ها
نام‌کاربری انجمن‌(ها) آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینpolestar میکروکنترلرها و پروسسور ها
12-11-1395، 08:55 عصر
آفلاینامیرحسین روباتیک
الکترونیک
1-12-1396، 12:35 عصر
آفلاینامین مرکبی ثابت AVR
نرم افزار های تخصصی برق و الکترونیک و رباتیک
9-9-1396، 10:57 صبح
آفلاینمهرداد نرم افزار های تخصصی برق و الکترونیک و رباتیک
2-11-1394، 01:34 عصر

مدیر زیر گروه
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینakbar8 28-8-1394، 12:09 عصر
آفلاینd2006h 23-2-1393، 04:12 عصر
آفلاینSAJAD-G 2-9-1394، 10:30 عصر