گزارش اعتبار‌های naeimian
خلاصه
naeimian
(عضو)

کل اعتبار‌ها: 1

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 1
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 1 0 0
نظرات
d2006h ( 14 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 23-7-1391، 01:31 صبح
اعتبار برای ارسال naeimian تاریخ اهدا: کمک در اندازه گیری دیوتی سایکل 4 کانال pwm به صورت همزمان داده شده است

مثبت (+1): Sending Pwm capture via avr