گزارش اعتبار‌های kamran0080
خلاصه
kamran0080
(عضو فعال)

کل اعتبار‌ها: 17

اعتبار از اعضا: 2
اعتبار از ارسال‌ها: 15
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 17 0 0
نظرات
eagle ( 7 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 21-10-1391، 10:38 عصر

مثبت (+1): آفرین به معرفتت موفق باشی
Pixar ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 26-9-1391، 12:51 صبح
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: جزئیات کامل ساخت ساعت و تابلوی چرخان فقط با 7 عدد LED داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pixar ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 23-9-1391، 04:38 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: جزئیات کامل ساخت ساعت و تابلوی چرخان فقط با 7 عدد LED داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mo2_star ( 10 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 3-9-1391، 02:26 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: Ultrasonic Distanc meter داده شده است

مثبت (+1): سایتتون عالیه ممنون
Pixar ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 29-8-1391، 11:56 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pixar ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 29-8-1391، 08:16 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pixar ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 29-8-1391، 04:17 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mo2_star ( 10 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 24-8-1391، 03:57 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: یک برنامه ی خیلی ساده نیاز دارم داده شده است

مثبت (+1): ممنون
Pixar ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 23-8-1391، 11:41 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pixar ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 19-8-1391، 06:28 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mo2_star ( 10 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 17-8-1391، 08:31 عصر

مثبت (+1): کاربر سوپرفعال . موفق باشی
Pixar ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 15-8-1391، 04:44 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
nilofar1036 ( 2 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 4-8-1391، 10:11 عصر
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
nilofar1036 ( 2 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 3-8-1391، 10:14 عصر
اعتبار برای ارسال مفید kamran0080 داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sarab10 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2-8-1391، 01:05 صبح
اعتبار برای ارسال kamran0080 تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]