گزارش اعتبار‌های robot man
خلاصه
robot man
(عضو فعال)

کل اعتبار‌ها: 1

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 1
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 1 0 0
نظرات
mo2_star ( 10 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 5-5-1391، 09:27 عصر
اعتبار برای ارسال robot man تاریخ اهدا: با کمک هم دستگاه CNCبسازیم... داده شده است

مثبت (+1): thanks for your HELP my friend