گزارش اعتبار‌های Pixar
خلاصه
Pixar
(عضو)

کل اعتبار‌ها: 12

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 11
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 12 0 0
نظرات
mehdigostar ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-9-1391، 10:17 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
behroz2010 ( 11 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 9-9-1391، 04:46 عصر

مثبت (+1): خیلی باحالی..........موفق باشی
kamran0080 ( 17 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1-9-1391، 12:45 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kamran0080 ( 17 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 29-8-1391، 06:44 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kamran0080 ( 17 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 29-8-1391، 06:44 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kamran0080 ( 17 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 29-8-1391، 06:44 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mo2_star ( 10 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 23-8-1391، 07:36 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: یک برنامه ی خیلی ساده نیاز دارم داده شده است

مثبت (+1): خیلی ممنون
polestar ( 87 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 20-8-1391، 12:01 صبح
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: مراحل ساخت پروگرامرهای AVRISP-JTAG ICE-STK500 داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kamran0080 ( 17 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 19-8-1391، 07:19 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kamran0080 ( 17 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 19-8-1391، 07:19 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kamran0080 ( 17 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 19-8-1391، 07:19 عصر
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kamran0080 ( 17 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 16-8-1391، 01:52 صبح
اعتبار برای ارسال Pixar تاریخ اهدا: آموزش ساخت تابلو روان 3 و 7 رنگ و آموزش ساخت تابلو چرخان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]