گزارش اعتبار‌های mozhdeh
خلاصه
mozhdeh
(عضو)

کل اعتبار‌ها: 13

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 5
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 6 0 0
نظرات
ATmega ( 6 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 20-4-1390، 11:11 عصر
اعتبار برای ارسال mozhdeh تاریخ اهدا: آی سی های سری 74 داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
امیرحسین ( 54 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 18-1-1390، 09:56 عصر

مثبت (+1): فعالیت بالا
امیرحسین ( 54 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 14-1-1390، 05:27 عصر
اعتبار برای ارسال mozhdeh تاریخ اهدا: پديده انتشار امواج الکترو مغناطيسي و منابع توليد آن داده شده است

مثبت (+1): مقالات مفید
امیرحسین ( 54 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1-1-1390، 03:10 عصر
اعتبار برای ارسال مفید mozhdeh داده شده است

مثبت (+6): [بدون نظر]
امیرحسین ( 54 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1-1-1390، 02:50 عصر
اعتبار برای ارسال مفید mozhdeh داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
امیرحسین ( 54 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1-1-1390، 04:07 صبح
اعتبار برای ارسال مفید mozhdeh داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]