گزارش اعتبار‌های micro-tech
خلاصه
micro-tech
(عضو)

کل اعتبار‌ها: 9

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 8
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 9 0 0
نظرات
mo2_star ( 10 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-7-1393، 09:59 عصر
اعتبار برای ارسال micro-tech تاریخ اهدا: مشکل با پورت سریال در codevision داده شده است

مثبت (+1): مرسیییییی
fhgb ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 5-2-1391، 12:41 صبح
اعتبار برای ارسال micro-tech تاریخ اهدا: مشکل با پورت سریال در codevision داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
d2006h ( 14 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 9-1-1391، 09:28 عصر
اعتبار برای ارسال micro-tech تاریخ اهدا: اتصال به اینترنت داده شده است

مثبت (+1): آرزوی موفقیت بیشتر
مهرداد ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 8-1-1391، 09:26 صبح
اعتبار برای ارسال micro-tech تاریخ اهدا: کنترل ولتاژ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
d2006h ( 14 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 5-1-1391، 11:12 صبح

مثبت (+1): در موضوع ارتباط سریال با تخصص و تجربه توضیح داده است
مهرداد ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 29-12-1390، 12:48 صبح
اعتبار برای ارسال micro-tech تاریخ اهدا: 1-کدوم نایمر در ATMEGA8 سریعتره؟ 2-اگر روی کریستال خارجی بزارم میتون پ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Farzad ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 15-10-1390، 06:18 عصر
اعتبار برای ارسال micro-tech تاریخ اهدا: نمایش JPG روی LCD های رنگی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مهرداد ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 21-9-1390، 03:37 صبح
اعتبار برای ارسال micro-tech تاریخ اهدا: مشکل با پورت سریال در codevision داده شده است

مثبت (+1): مشکل با پورت سریال
امیرحسین ( 54 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 21-9-1390، 02:50 صبح
اعتبار برای ارسال micro-tech تاریخ اهدا: مشکل با پورت سریال در codevision داده شده است

مثبت (+1): کمک در پورت سریال