گزارش اعتبار‌های yma-313
خلاصه
yma-313
(عضو)

کل اعتبار‌ها: 1

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 1
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 1 0 0
نظرات
yasserp66 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 20-3-1393، 07:48 عصر
اعتبار برای ارسال yma-313 تاریخ اهدا: PCB ربات مسیر یاب داده شده است

مثبت (+1): بسيار خوب