انجمن های تخصصی الکترونیک و رباتیک تکنوالکترو
دستگاه مونتاژ smd رومیزی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی الکترونیک و رباتیک تکنوالکترو (http://forum.techno-electro.com)
+-- انجمن: الکترونیک (http://forum.techno-electro.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9)
+--- انجمن: مدار چاپی (PCB) (http://forum.techno-electro.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C-PCB)
+--- موضوع: دستگاه مونتاژ smd رومیزی (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-smd-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C)دستگاه مونتاژ smd رومیزی - galamshenas@gmail.com - 5-11-1396

سلام دوستان  کسی دستگاه مونتاژ smd رومیزی داره برا فروش لطفا اطلاع بدین