مدار های این مدلی رو دوست دارید ؟؟؟؟؟؟
آره
58.82%
afsharizqi، amir-arsalan، Hadi2000، kasaee، mamadbarrghi1372، mo2_star، mrsarafraz، sagbag، saman0935، seyedrasool1369
10 58.82%
نه
5.88%
Ali-Ali
1 5.88%
بگی نگی !!!
5.88%
milad33366
1 5.88%
عاشفشم !!!
29.41%
alibagheri، gravit، kasaee، MRGH، naeimian
5 29.41%
مجموع: 17 رای 100%