افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 12:53 صبح در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 12:52 صبح در حال مشاهده مشخصات rickyasprin
مهمان 12:51 صبح در حال خواندن موضوع مشکل با LCD رنگی و فرکانس کاری میکرو
Baidu 12:48 صبح انجمن های تخصصی الکترونیک و رباتیک تکنوالکترو صفحه نخست
مهمان 12:48 صبح در حال خواندن موضوع PCB ربات مسیر یاب
Google 12:48 صبح در حال مشاهده اعتبارات mtaon
مهمان 12:47 صبح در حال خواندن موضوع
مهمان 12:47 صبح در حال خواندن موضوع مشکل در کد گذاری data برای ارسال بیسیم با پروتکل USART
مهمان 12:45 صبح در حال خواندن موضوع تغذیه تابلو LED ثابت
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه