انجمن های تخصصی الکترونیک و رباتیک تکنوالکترو

نسخه‌ی کامل: مسابقات روباتیک جام نور مشهد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
مسابقات روباتیک جام نور مشهد برگزار می کند:
http://jamenoor.ir/