انجمن های تخصصی الکترونیک و رباتیک تکنوالکترو

نسخه‌ی کامل: امدادگر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

امدادگر

موضوع‌ها

  1. ربات امداد گر (31 پاسخ‌ها:)
  2. الگوریتم پیدا کردن مصدوم (0 پاسخ‌ها:)
  3. آرایش 9سنسور (1 پاسخ:)
  4. کنترل روبات با رایانه؟؟؟ (5 پاسخ‌ها:)
  5. شاسي ربات امدادگر (0 پاسخ‌ها:)