مدیریت توسط: امیرحسین
کاربران در حال مشاهده این انجمن: 1 مهمان
انجمن‌های 'روباتیک'
مکاترونیک
مباحث مربوط به رشته مکاترونیک
مدیریت توسط: امیرحسین
مکانیک ربات
در این بخش بیشتر در رابطه با مباحث مکانیک کنترل حرکت ربات ها و موضوعات مانند بازوها ، انوع چرخ ها و سیستم ها حرکتی بحث می شود
مدیریت توسط: امیرحسین
سنسور های ربات
مباحث مربوط به سنسور های ربات ها و چگونگی راه اندازی آنها مطرح می شود
مدیریت توسط: امیرحسین
مباحث دیگر
در این بخش بحث ها و نظرات در مورد سایر ربات ها و ... قرار میگیرد
مدیریت توسط: امیرحسین